ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ

«ՎԵԴՈՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-ի ամբուլատոր պոլիկլինիկական վճարովի ծառայությունների ցանկը և գնացուցակը

Հ/Հ Բժշկական օգնության տեսակ Գինը/դրամ
1. Վարորդական իրավունք ստանալու համար բժշկական փաստաթղթերի տրամադրում 5.000
2.
18 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի բնակչության առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննությունները
  Մ/մ
5.00
  Ն/ե
8.00
  Ն/ե կաթիլային ներարկում
1.000
3. Պարտադիր բժշկական զննությունը ըստ ՀՀ կառավարության 27.03.03թ. N347-Ն և 15.07.04թ. N1089 որոշումների
  Նախնական աշխատանքի ընդունվելու
5.000
  Պարբերական
3.000
4. Սպորտային և ազատ ժամանցի կազմակերպման նպատակով հաստատությունների կողմից պահանջվող առողջական վիճակը հավաստող տեղեկանքներ 3.000
5. 18 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի անձանց արտերկիր մեկնելու համար առողջական վիճակը հավաստող տեղեկանքներ 10.000
6. Առանց բժշկական ցուցումների և առանց համապատասխան ուղեգրման, ինչպես նաև իրենց տեղամասից դուրս կատարվող
  ա. տնային կանչեր 3.500
  բ. բժշկական կոնսուլտացիաներ 3.000
7. Նոտարական գրասենյակի կամ ապահովագրական ընկերությունների գրավոր պահանջի հիման վրա տրվող տեղեկանքները 3.000
8. Որդեգրման և խնամակլության համար տրվող տեղեկանքները, բժշկական զննումը և լաբորոտոր ախտորոշիչ հետազոտությունները 3.000
9. Առանց բժշկական ցուցումների և համապատասխան ուղեգրման, ինչպես նաև իրենց տեղամասից դուրս կատարվող լաբորատոր գործիքային հետազոտությունների իրականացում
  ա/ Արյան խմբի որոշում 1.500
  բ/ Ռեսուզ գործոնի որոշում 1.500
  գ/ Արյան ընդհանուր քննություն / լեյկոֆորմուլայով / 1.500

դ/ Արյան ընդհանուր քննություն / առանց լեյկոֆորմուլայի /
1.000
  ե/ Մեզի ընդհանուր քննություն 1.000
  զ/ Արյան բիոքիմիական հետազոտություն /առնվազն 3 բաղադրիչի որոշումով/ 3.000
  է/ Արյան բիոքիմիական հետազոտություն /մինչև 3 բաղադրիչի ոոշումով յուրաքանչյուր բաղադրիչի համար 1.000
  ը/ MRP 1.500
  թ/ Ցիտալոգիական հետազոտություն 3.000
  ժ/ Սպիրոգրաֆիա 2.000
  ի/ ԷՍԳ 2.000
  լ/ Սոնոգրաֆիկ հետազոտություն 4.000
  խ/ Ռենտգենոգրաֆիա / մեկ նկար 30*40/ 3.000
  ծ/ Ռենտգենոգրաֆիա / մեկ նկար 24*30/ 2.500
  կ/ Ռենտգենոգրաֆիա / մեկ նկար 18*24/ 2.300
  հ/ Ռենտգենոգրաֆիա / մեկ նկար 13*18/ 2.100
  ձ/ Ֆլյուրոգրաֆիա 1.500
10. Օտարերկրյա քաղաքացիների համար, որնք չեն սպասարկվում միջպետական պայմանագրերի դրույթների համաձայն սահմանել 1.5 գործակից վերոնշյալ գների վրա:  


Մեկնաբանություն(ներ) (0)
Հարգելի այցելու

Սիրով ներկայացնում ենք մեր բուժհաստատության կառուցվածքային միավորները, աշխատանքային գործելաոճը, որդեգրված քաղաքականությունը և Ձեզ հետաքրքրող բազում այլ հարցեր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
19-02-2018

Բժշկական համակարգի հաշտարարը կապահովի արագ…
Առաջիկայում Հայաստանում կներդրվի  բժշկական համակարգի հաշտարարի ինստիտուտը։ Այդ նպատակով ստեղծված աշխատանքային խումբն ուսումնասիրել է միջազգային…

»կարդալ ավելին

10-12-2017

Հագնվե´ք եղանակին համապատասխան…
Օդի ջերմաստիճանի, խոնավության կամ մթնոլորտային ճնշման փոփոխություններն ազդում են մեր առողջության վրա։ Եղանակի կտրուկ փոփոխությունը թուլացնում է մեր իմունային…

»կարդալ ավելին