ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վճարովի ծառայությունների ցանկ`

հ/հ

                                   Բժշկական օգնության տեսակները

գինը/դրամ

 

      1. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`

 

1

Վիրահատություններ ստամոքսի և 12 մատնյա աղու վրա

300000

2

Վիրահատություններ լեղապարկի, լյարդի , փայծախի և լեղուղիների վրա

200000

3

Ենթաստամոքսային գեղձի վիրահատություններ

250000

4

Դիագնոստիկ լապարատոմիա

170000

5

Ճողվածքահատում

170000

6

Ապենդէկոտոմիա/որդանման ելունի հեռացում

160000

7

ՈՒղիղ աղիքի խուղակների հեռացում

150000

8

Պոչուկի շրջանի էպիթ. ուղիների հատում

150000

 9

Թութք

150000

10

Պոլիպի հեռացում

80000

11

Անդամահատում անզգայացումով

150000

12

Հաստ աղու հիվանդությունների հետ կապված հիվանդություններ

220000

13

Որովայնի խոռոչի ուռուցքների վիրահատություններ

200000

14

Վիրահատական փոքր միջամտություններ

40000

 

 2.ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`

 

1

Բրոնխիտ

150000

2

Թոքաբորբ

150000

3

Բրոնխյալ ասթմա

150000

4

Սրտի քրոնիկ իշեմիկ հիվանդություն

150000

5

Պլևրիտ

200000

6

Ռևմատիզմ

200000

7

Շաքարային դիաբետ       

150000

8

 Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ / կռոնի հիվանդություն/

200000

9

Սուր և խրոնիկական  գաստրիտներ

150000

10

Ստամոքսի և 12 մատնյա խոցային հիվանդություններ

150000

11

Լյարդի ցիրոզ

200000

12

Ցերեկային ստացիոնար

70000

 

  3. ՍՐՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ,  ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ `

 

1

Քրոնիկ սիրտ անոթային հիվանդություն

200000

2

Սրտամկանի բորբոքային հիվանդություններ / միոկարդիտ/

250000

 

 4.  ՆԵՖՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ , ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`

 

1

Երիկամի ամիլոիդոզ

200000

2

Խրոնիկական պիելոնեֆրիտ

200000

3

Գլոմերուլոնեֆրիտ

200000

4

Խրոնիկ երիկամային անբավարարություն

200000

 

  5. ՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ , ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ `

 

1

Էպիլեպսիա

150000

2

Դիսցիրկուլյատոր ատերոսկլերոտիկ էնցոֆալոպատիա

150000

3

Զարկերակային հիպերտենզիա

150000

4

Վեգետո - անոթային դիստոնիա

150000

5

Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդություններ

150000

6

Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդություններ

200000

 

 6.ՈՒՌՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ , ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`

 

1

Կրիպտորխիզմ

150000

2

Արտաքին սեռական օրգանների վիրահատություններ` / վարիկոցելէկտոմիա , հիդրոցելէկտոմիա, օրխոֆունիկուլէկտոմիա, էպիդիդիմէկտոմիա, ամորձապարկի կիստաների հեռացում, առնանդամի ամպուտացիա, էմասկուլյացիա, ամորձու և ամորձու թաղանթների վնասվածքներ, ֆուրնյեյի գանգրենա/

150000

 

 7.  ՎՆԱՍՎԱԾՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ`

 

1

Վիրաբուժական հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում

150000

2

Հոդախախտեր, կապանների պթկվածք, հեմարթրոզներ, թարախային արթրոզներ

250000

3

Վերջույթների վնասվածքներ, ջլերի և պերիֆերիկ ներվերի վնասվածքներ

200000

4

Վերջույթների դեֆորմացիաներ

250000

5

Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում

150000

6

Ոսկրերի բաց և փակ կոտրվածքների օստեօսինթեզ

250000

 

   8.Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական ծառայություն, այդ թվում`

 

1

Քթի պոլիպների հեռացում

80000

2

Հայմորոտոմիա

120000

3

Տոնզիլէկտոմիա

50000

4

Տոնզիլէկտոմիա` ընդհանուր անզգայացմամբ

100000

 

9.ՊԼԱՍՏԻԿ  ԵՎ ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳ. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ

 

1

Մագիստրալ անոթների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ և վենէկտոմիաներ

150000

 

10. Նեյրովիրաբուժական հիվանդություններ, այդ թվում

 

1.

Կոնսերվատիվ  բուժում մինչև 7 օր տևողությամբ

100000

2

Կոնսերվատիվ  բուժում մինչև 10 օր տևողությամբ

110000

3

Կոնսերվատիվ  բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ

150000

4

Կոնսերվատիվ  բուժում մինչև 15 օր  և ավելի  տևողությամբ

180000

 

11.Ծառայություններ

 

1

Քութեշ

120000

2

Ջրծաղիկ

120000

3

Կարմրուկ

120000

4

Կարմրախտ

120000

5

Վիրուսային հեպատիտ

120000

6

Բրուցելյոզ

120000

7

Տեղափոխություն ք. Երևան

20000

8

Տեղափոխություն ք. Արտաշատ

10000

9

Կարճաժամկետ հոսպիտալացում 1 օրվա արժեքը

14000

10

Արխիվից փաստաթղթերի տրամադրում

3000

11

Որովայնի խոռոչի օրգանների սոնոգրաֆիա

5000

 

12.Լաբորատոր  հետազոտություններ

 

 

Ռենտգենոգրաֆիա 30x 40

3000

7

Ռենտգենոգրաֆիա 13 x18

2000

8

Ֆիզոթերապիայի մեկ սիանս

1000

9

ԷԿԳ- ի մեկ հետազոտություն

2000

  10

Արյան ընդհանուր քննություն

1000

11

Մեզի ընդհանուր քննություն

1000

12

Արյան խմբի որոշում

1500

  13

Ռեզուս գործոնի որոշում

1500

14

ՍԵռոլոգիական հետազոտություններ /մեկ հետազոտություն/

1500

15

Ռենտգենոսկոպիայի մեկ հետազոտություն

2500

16

C ռեակտիվ սպիդի որոշում

2000

17

Հեպատիտ   C-ի  մեկ հետազոտությունը

3000

18

Հեպատիտ   B   -ի մեկ հետազոտությունը

2000

19

Արյան բիոքիմիական քննություն

1000

20

Խոլեստերինի որոշում

2000

21

Կրիատինին

2000

22

Միզաթթու

2000

23

Հեշտոցային քսուկի քննություն

1000

24

AST ALT

3000

25

Գլյուկոզան արյան մեջ

1000

26

Սիֆիլիս

2000

27

 Կղանքի քննություն թաքնված արյան համար

1000

28

   Սպիդ

3000

29

 Բրուցելիոզ

2000

30

T 4/ թիրոքսին

4000

31

 T  3/  եռյոդ թիրոնին

4000

32

TSH / թիրոնին խթանող հորմոն

4000

33

 Խլամիդիա

5000

34

Անտրիստրեպտոլիզին Օ

2000

35

Ռևմատորիդ ֆակտր

2000

36

ԽԳ / խորին գոնաֆոտրոպին/

5000

37

Տրոպոնինի որոշում

6000

38

Ախտաբանաանատոմիական ծառայություն 1 դիահերձում

12500

40

Դիակի հարդարում

22500

41

 

 

  Մ/մ    

   Ն/ե

Ն/ե կաթիլային ներարկում                                                                                                          

500

800

1000

 

 

42

 

Պարտադիր բժշկական զննությունը ըստ ՀՀ կառավարության 27.03.03թ. Ն347 H և 15.07.04թ. Ն 1089 որոշումների

1.Նախնական աշխատանքի ընդունվելու

2.Պարբերական 

 

5000

3000

43

Սպորտային և ազատ ժամանցի կազմակերպման նպատակով հաստատությունների կողմից պահանջվող առողջական վիճակը հավաստող տեղեկանքներ

3000

44

18 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի անձանց արտերկիր մեկնելու համար առողջական վիճակը հավաստող տեղեկանքներ

10000

45

Առանց բժշկական ցուցումների և առանց համապատասխան ուղեգրման, ինչպես նաև իրենց տեղամասից դուրս կատարվող

ա. տնային կանչեր

բ. բժշկական կոնսուլտացիաներ

 

 

3500

3000

46

Նոտարական գրասենյակի կամ ապահովագրական  ընկերությունների գրավոր պահանջի հիման վրա տրվող տեղեկանքները

3000

47

արյան ընդհանուր քննություն  /լեյկոֆորմուլայով/

1500

48

արյան ընդհանուր քննություն    /առանց լեյկոֆորմուլայով /

1000

49

արյան բիոքիմիական հետազոտություն  /առնվազն 3 բաղադրիչի որոշումով/

3000

50

արյան բիոքիմիական հետազոտություն  /մինչև 3 բաղադրիչի որոշումով/

1000

51

 MRP

1500

52

ցիտոլոգիական հետազոտություն

3000

53

սպիրոգրաֆիա

2000

54

սոնոգրաֆիկ հետազոտություն

5000

55

ռենտգենոգրաֆիա /մեկ նկար 24x30/

2500

56

ռենտգենոգրաֆիա /մեկ նկար 18x24/

2300

57

ֆլյուրոգրաֆիա

1500

58

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար, որոնք չեն սպասարկվում միջպետական պայմանագրերի դրույթների համաձայն սահմանել 1.5 գործակից վերոնշյալ գների վրա

 

59

Ստացիոնարում ամբուլատոր բուժօգնություն հիվանդի զննում

5000

60

Գիպսի տեղադրում փոքր կոտրվածքների ժամանակ

10000

61

Գիպսի տեղադրում մեծ  կոտրվածքների ժամանակ

20000

62

Էխոկարդիոգրաֆիա

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 Մեկնաբանություն(ներ) (0)
Հարգելի այցելու

Սիրով ներկայացնում ենք մեր բուժհաստատության կառուցվածքային միավորները, աշխատանքային գործելաոճը, որդեգրված քաղաքականությունը և Ձեզ հետաքրքրող բազում այլ հարցեր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
19-02-2018

Բժշկական համակարգի հաշտարարը կապահովի արագ…
Առաջիկայում Հայաստանում կներդրվի  բժշկական համակարգի հաշտարարի ինստիտուտը։ Այդ նպատակով ստեղծված աշխատանքային խումբն ուսումնասիրել է միջազգային…

»կարդալ ավելին

10-12-2017

Հագնվե´ք եղանակին համապատասխան…
Օդի ջերմաստիճանի, խոնավության կամ մթնոլորտային ճնշման փոփոխություններն ազդում են մեր առողջության վրա։ Եղանակի կտրուկ փոփոխությունը թուլացնում է մեր իմունային…

»կարդալ ավելին